Ochrana osobních údajů

Používání webových stránek https://behyprohospice.cz podléhá zásadám ochrany osobních údajů dobročinného internetového programu Běhy pro hospice, jehož smyslem je umožnit propagaci a podporu hospiců a organizací poskytujících paliativní péči o nevyléčitelně nemocné, které se řídí platnými zákony o ochraně osobních a citlivých údajů v České republice.

OCHRANA SOUKROMÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA

Uvědomujeme si důležitost ochrany osobních údajů, kteří projeví zájem o hospice zúčastněné v programu Běhy pro hospice a o kterých na základě jejich aktivně vyjádřeného zájmu, tedy přihlášení, registrace do konkrétního běhu nebo zaslání daru přes platformu darujme.cz shromažďujeme informace. Osobní údaje zahrnují uživatelská data, jako jsou např. jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa uživatelů. Hospice zapojené do programu Běhy pro hospice využívají shromažďované informace výhradně pro komunikaci a sdílení informací o dobročinných bězích na podporu hospiců a paliativních zařízení a o programech zapojených hospiců.

SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při přihlášení přes facebook, při použití kontaktního formuláře, při registraci do připravovaného běhu a při zaslání daru přes darovací platformu darujme.cz shromažďujeme pouze uživatelem poskytnuté osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu a v případě přihlášení přes Facebook vaši profilovou fotografii. Při registraci do konkrétního připravovaného běhu a při zaslání daru konkrétnímu hospici dle vašeho výběru jsou vaše osobní údaje dostupné pouze vybrané organizaci.

Analytika návštěvnosti a využívání webu nevyužívá a nepracuje s osobními daty uživatelů.

Osobní údaje uchováváme do té doby, dokud je to přiměřené pro účely sdílení informací o dobročínné kampani Běhy pro hospice a o činnosti zúčastněných hospiců a organizací poskytujících paliativní péči, popřípadě do odvolání souhlasu se zpracováváním osobních údajů uživatelem.

Webové stránky Běh pro hospice nejsou určeny dětem mladším 15 let.

ODKAZY NA WEBY TŘETÍCH STRAN

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakýkoliv jiný web pod odkazy na našich webových stránkách. Při přístupu na web neprovozovaný Provozovatelem vezměte prosím na vědomí, že takový web je na Provozovateli nezávislý a že Provozovatel nemá možnost obsah takových webových stránek ovlivnit. Externí odkaz na našich webových stránkách zároveň neznamená, že Provozovatel přijímá jakoukoliv odpovědnost za obsah takové webové stránky či souhlasí s jejím používáním. Je na uživatelích, aby učinili taková opatření, která zajistí, že cokoliv zvolí pro vlastní použití, neobsahuje položky destruktivní povahy typu počítačové viry a červy, trojské koně ad. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost ani neposkytuje záruku za produkty třetích stran. Zároveň vezměte prosím na vědomí, že zásady ochrany osobních údajů Provozovatele se nevztahují na jiné weby pod odkazy na našich webových stránkách. Prostudujte si prosím zásady ochrany osobních údajů uvedené na těchto webových stránkách, které se budou vztahovat přímo k používání těchto webových stránek.

COOKIES

Webová platforma Běhy pro hospice neshromažďuje soubory typu cookie.

BEZPEČNOST

Osobní údaje shromažďujeme pouze v rozsahu nezbytném pro účely uvedené v těchto zásadách a používá patřičné bezpečnostní technologie, kterými zajišťuje bezpečnost, integritu a ochranu soukromí u všech osobních údajů. Veškeré osobní údaje poskytnuté webové platformě Běhy pro hospice jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Provozovatel nemůže díky povaze prostředí internetu zcela zaručit bezpečnost informací, které uživatelé na webové platformě sdílejí. Není možné proto zaručit, že prolomením bezpečnostních opatření Provozovatele, že k poskytnutým informacím není možné získat přístup či dále zveřejněny, pozměněny nebo smazány. Provozovatel však používá taková bezpečností opatření, které jsou obecně doporučená k tomu, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým údajům. Citlivé osobní údaje mohou být chráněny heslem. Každý uživatel nese odpovědnost za chránění svého hesla v tajnosti. Uživatelé berou na vědomí, že data z formulářů, e-maily a další typy komunikace s Provozovatelem nejsou šifrovány. Doporučuje nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných či citlivých informací.

PRÁVA UŽIVATELE

Uživatel má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu nebo odstranění osobních údajů, právo žádat webovou platformu Běhy pro hospice o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu, pokud se domnívá, že platforma Běhy pro hospice zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele. Tyto práva mohou uživatelé uplatnit prostřednictvím dopisu, e-mailu či kontaktního formuláře.

ZMĚNA

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto zásady ochrany osobních údajů, a to způsobem jejich aktualizace na webových stránkách. Dnem zveřejnění aktuální verze zásad ochrany osobních údajů na webových stránkách Provozovatele vstupuje v platnost takováto aktuální verze zásad ochrany osobních údajů. Všechny předchozí publikované verze jsou v okamžiku publikování neplatné.

DALŠÍ INFORMACE

Máte-li otázky ohledně těchto zásad, kontaktujte nás na e-mailu info@behyprohospice.cz