O Projektu

Tento portál vznikl v rámci projektu Spolu až do konce - podpora svébytnosti, který finančně podpořil Nadační fond Avast a realizoval jej ve partnerství s Českým centrem fundraisingu. Deset vybraných hospiců v ČR mělo možnost 2 roky pracovat na rozvoji svých vztahů s dárci a příznivci.

Tento portál vznikl v rámci programu Spolu až do konce, který již 4 roky realizuje Nadační fond Avast. Ve spolupráci s Českým centrem fundraisingu se ve svém 2. ročníku zaměřil na dlouhodobý rozvoj fundraisingu ve třetině hospiců v ČR, jejich finanční udržitelnost, kapacity, vzdělávání, sdílení. Cílem výzvy z roku 2015 bylo to, aby si hospicové týmy dokázaly získávat trvalou podporu komunity, vytvořily si tak dlouhodobější pocit existenční jistoty a mohly se díky tomu více soustředit na základní poslání a pomoc pacientům.

Základní vizí programu Spolu až do konce je, aby co nejvíce lidí v České republice mělo v důležité fázi života, v jeho závěru, k dispozici kvalitní informace a mohlo se svobodně rozhodnout, kde a jak chtějí zemřít, jaký způsob péče zvolí a koho chtějí mít nablízku.

Společná kampaň 10 zúčastněných hospiců je vyústěním 2 letého vzdělávání a systematické práce. Dnes je portál otevřený všem zájemcům z hospicové a paliativního oblasti, kteří se rozhodnou své vztahy s dárci a partnery rozvíjet také prostřednictvím pořádání benefiční běhy, pochody a jiné závody, osobní výzvy atp

Pokud se chcete zapojit, napište na info@behyprohospice.cz

Podmínky pro zapojení najdete zde.

Provozuje: Fórum mobilních hospiců

Podpora: Nadační fond Avast

Realizace: České centrum fundraisingu a pracovní skupina: Hospic sv. Štěpána, Domácí hospic Jordán, Domácí hospic Vysočina, Sdílení o. p. s., Telč

Programování: fnx.io s.r.o

Design: Multimedia atelier s.r.o.

Ilustrace: Martina Hamouzová