MEDICA Třinec

Konská 63, Třinec +420739590289

MEDICA Třinec zajištuje mobilní paliativní péči v regionu.

http://www.medica3nec.cz

Na co aktuálně sháníme peníze

Zajišťujeme bezplatné služby poskytující mobilní paliativní péči. Snažíme se o to, aby těžce nemocný člen rodiny mohl zůstat doma, netrpěl zbytečně bolestmi a konec života mohl prožít se svými blízkými. Hospicová péče vytváří důstojný prostor, v němž smrt a umírání neznamenají strach, utrpení a osamělost. Díky této výzvě a úhradě startovného můžete i letos přispět na provoz mobilního hospice. Běhy v roce 2024 budou realizovány v Třinci, Dolní Lomné a Komorní Lhotce.

Plánované běhy pro MEDICA Třinec


V nejbližší době žádný běh neplánujeme, ale můžete nás i tak podpořit darem, osobní výzvou nebo nám pomoci běh zorganizovat.

9. července 2024

Běhy pro hospic MEDICA 2024 DĚKUJEME

19. června 2023

Běhy pro hospic MEDICA 2023

13. října 2022

Běhy pro hospic 2022 – DĚKUJEME!!!

13. října 2022

Běh pro hospic v Návsí

15. června 2022

Běh pro mobilní hospic MEDICA - II. ročník

15. června 2022

Běh pro hospic v Českém Těšíně

31. srpna 2021

Vydařený běh pro hospic v Třanovicích

25. června 2021

MEDICA Třinec