Běh pro Hospic sv. Štěpána 2022 - naživo

21. května 2022 1.0 km | 3.0 km | 6.0 km | 0.5 km

Litoměřice, Rybářské náměstí 4, před hospicem

Registrace není aktuálně otevřená

Vaše registrace

Jméno Kategorie Dar na zápisném Trať Tým
{{user.name}} {{user.surname}} {{user.categoryName}} {{user.payedFee}} Kč {{user.trackLength}} Km {{user._teamName}}

Společný sportovní happening na podporu Hospice sv. Štěpána.

Společný běh na závěru běhu "virtuálního".

Náš cíl není malý: běžíme pro 2 nová auta do domácího hospice! Potřebujeme i vaši pomoc, i vaši energii. Poběžte s námi!

Přetavme radost z pohybu v pomoc druhým. Vaše dary pomáhají nevyléčitelně nemocným.


Běh bude bez měření času. Ušetřené prostředky za časomíru, chceme využít na přímou péči o pacienty. Chceme tak posílit charitativní aspekt běhu. Rozhodli jsme se tak vzhledem ke stále se zvyšujícím nákladům na zajištění zdravotní péče i provozních nákladů. Věříme, že i v této podobě bude pro vás běh milým strávením volného času, který přináší rozměr pomoci a solidarity slabším, nemocným a křehkým lidem v závěru života.

Pro děti budou připraveny společné starty, ceny i nějaké překvapení.


Registrace a platby:

Registrační poplatek je určen na podporu činnosti hospice.

Po zaplacení registračního poplatku a potvrzení přijetí platby na tomto webu, obdržíte emailem startovní číslo a diplom. Pozor - tento proces může někdy trvat i dva dny. Buďte proto, prosíme, trpěliví, jedná se o technické nastavení systému, které my neovlivníme.


Těšíme se na květen v pohybu s Vámi, Vašimi přáteli a rodinami!

Pro pomoc druhým se běhá nejlépe!

Plánované trasy

Kategorie
 • děti od 7-10 let doporučený dar 100

Povrch:
K PÁŘE a zpět - historická dlažba - kočičí hlavy - nerovný povrch, asfalt - rovný povrch

Převýšení:
Převýšení: 25 m převýšení, klesání asi na 300 m, cca 400 m po rovině, 300 m stoupání.

Vede z Rybářského náměstí přes Dómské náměstí Máchovou ulicí okolo Kaple sv Jan Křtitele ke Kávě s párou. Odtud se běží zpět Dolní Rybářskou do Horní Rybářské - zde prudce do kopce - cíl je opět na Rybářském náměstí před hospicem. U Kávy s Párou bude umístěn fotopoint s logem hospice.

Kategorie
 • Běžci 15 + doporučený dar 350
 • Junioři /j uniorky 11 - 14 let doporučený dar 200
 • děti od 7 do 10 let doporučený dar 100

Povrch:
K MOSTU Gen.Chábery

Převýšení:
25 m převýšení, klesání asi na 300 m, cca 2100 m po rovině, 600 m stoupání.

Trať vede z Dómského pahorku prrudce dolů k Labi, po cyklostezce směrem na Žalhostice. Otočka je těsně před mostem Gen.Chábery. Většina trati je vedena v klidném prostředí bez provozu vozidel, avšak část trati je nutno vést po běžných komunikacích s automobilovou dopravou. Proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti a nenechávat malé děti bez dozoru. Všichni běží na vlastní zodpovědnost, za děti do 15 let zodpovídají rodiče nebo trenéři.

Kategorie
 • Běžci/běžkyně 18+ doporučený dar 350
 • junioři / juniorky 11 -14 let doporučený dar 200

Povrch:
6 km - K BISTRU U KONÍKA A ZPĚT a zpět. Historická dlažba - nerovný povrch, asfalt - rovný povrch, strmé schody

Převýšení:
25 m převýšení, klesání asi na 300 m, cca 5 km po rovině, 600 m stoupání.

Tato trať vede také od hospice dolů na cyklostezku, ale směrem na Žalhostice. Poběžíte k bistru U koníka a zpět. Je vhdoná pro rodiny se staršími dětmi.Na otočce za bistrem U koníka bude umístěn fotopoint.

Kategorie
 • 4-6 doporučený dar 80

Povrch:
Kolem hospice

Převýšení:
povrch rovný

Symbolicky od hospice k Domovu na pahorku a zpět zadem okolo hospice.


Harmonogram běhu

Zde Vám přínášíme přehledný časový plán celé události. Dostavte se prosím včas. Těšíme se na vaši účast.

 • 10:00začátek
 • 10:15start 0,5 km
 • 10:40start 1 km - děti do 10 let
 • 10:40vyhodnocení malé děti (0,5 km a 1 km)
 • 11:00průběžné individuální starty 3 a 6 km - děti 7 - 10 let, junioři 11 - 14 let, ženy, muži: 15 +
 • 14:30závěr

Další informace najdete zde